تاریخ دسترسی: 90/09/07
عنوان من ندا هستم / فیلم بلند
خالق اثر نیکل صدیقی
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع یوتیوب