تاریخ دسترسی: 90/09/04
عنوان خسته ام از دروغ / ترانه
خالق اثر ناشناس
منبع ترانه های سبز

خسته­ام از دروغ خسته­ام از ریا

هموطن هموطن پا به پایم بيا

پا به پایم بیا تا نمانی اسیر

حرف خود را بزن حق خود را بگیر

چشم در چشم ما ناروا گفته­اند

بی­خدایان چقدر از خدا گفته­اند

چشم در چشم ما ناروا گفته­اند

بی­خدایان چقدر از خدا گفته­اند

پاسخ اعتماد این نبود این نبود

ظاهرش هرچه بود باطنش این نبود

مهربانم ولی مشتم از آهن است

باصدا بی­صدا حرف من روشن است

این نبود این نبود آنچه می­خواستم

مرد و زن را ببین این خود ملت است

هر که با ما نساخت لایق ذلت است

پاسخ اعتماد این نبود این نبود

ظاهرش هر چه بود باطنش این نبود این نبود

حق ایران زمین صلح و آبادی است

هموطن شان ما عشق و آزادی است