تاریخ دسترسی: 90/05/20
عنوان یار دبستانی من / ترانه
خالق اثر منصور تهرانی
منبع ویکی پدیا

یار دبستانی من با من و همراه منی

چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه

ترکه­ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما

دشت بی­فرهنگی ما هرزه تموم علفاش

خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش

دست من و تو باید این پرده­ها رو پاره کنه

کی می­تونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه

یار دبستانی من با من و همراه منی

چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه

ترکه­ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما

یار دبستانی من با من و همراه منی

چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه

ترکه­ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما

دشت بی­فرهنگی ما هرزه تموم علفاش

خوب اگه خوب، بد اگه بد، مرده دلای آدماش

دست من و تو باید این پرده­ها رو پاره کنه

کی می­تونه جز من و تو درد ما رو چاره کن

یار دبستانی من با من و همراه منی

چوب الف بر سر ما بغض من و آه منی

حک شده اسم من و تو رو تن این تخته سیاه

ترکه­ی بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما