تاریخ دسترسی: 89/12/20
عنوان نترسید / ترانه
خالق اثر کامیار
منبع ترانه های سبز

گفتم بمون ،گفتم نترس

پر کشیدی از این قفس

آروم بخواب، راحت بتاب

رو بال سرخ هم نفس

نمی­ذاریم خاموش بشه

ستا ره­ای تو آسمون

بیادتون راهی می­شیم

توی خیابون

نترسید نترسید

ما همه باهم هستیم

ندا ندا

هر کی که رفت از بین ما

فریادشو به ما سپرد

تو کوچه­های بچگیش

به خاطر آزادی مرد

دوباره من، دوباره تو

دل را به یک دریا زنیم

عزیز بمون،عزیز نترس

فردا آزادیم

نترسید نترسید

ما همه باهم هستیم

ندا ندا