تاریخ دسترسی: 90/04/16
عنوان دوباره می سازمت وطن / ترانه
خالق اثر سیمین بهبهانی
منبع ترانه های سبز

دوباره می­سازمت وطن

اگر چه با خشت جان خویش

ستون به سقف تو میزنم

اگر چه با استخوان خویش

دوباره می­بویم از تو گل

به میل نسل جوان تو

دوباره می­شویم از تو خون

به سیل اشک روان خویش

اگر چه صد ساله مرده­ام

بگور خود خواهم ایستاد

که برکنم قلب اهرمن

به نعره آنچنان خویش

اگر چه پیرم ولی هنوز

مجال تعلیم اگر بود

جوانی آغاز می­کنم

کنار نوباوگان خویش