تاریخ دسترسی: 89/11/09
عنوان برای همه ی نداهای ایران / ترانه
خالق اثر فرامرز اصلانی
رویداد ادامه ی اعتراضات خیابانی و شهادت ندا آقا سلطان
منبع برای یک ایران

از ته تاریکی چه صدایی برخاست

در سکوتی بودیم که ندایی برخاست

 

نزد یک جا که همه اهل جهان فهمیدند

کین گل پر پر باغ ز چه جایی برخاست

 

‌‌آنکه افتاد به خاک

آنکه که در گوشه­ی میدان جان داد

عاشق مام وطن بود،

بدان، جان خود بهر تو و ایران داد

 

همه دنیا را مرگ افسون کرد

درد این ملت را باز هم افزون کرد

 

خون سرخی که تو را گلگون کرد

همه دل­های جهان را خون کرد