تاریخ دسترسی: 89/11/05
عنوان تا دور بعد / کاریکاتور
خالق اثر مانا نیستانی
منبع رادیو زمانه