تاریخ دسترسی: 90/02/23
عنوان سال خون / ترانه
خالق اثر شاهین نجفی
منبع ترانه های سبز

کی بود؟ تا صب بیدار بودیم یادت میاد؟

سیگار پشت سیگار از استرس زیاد

شاید حبسه سرنوشت­مون تو صندوق

شاید فرجی بشه معجزه­ای در بیاد

اون چیزی که ما باور داریم و می­خوایم

بحث بد و بدتر نبود،فریاد-

مث غده تو گلوهامون گره خورده بود

ولی کسی جواب گریه­هامون و نداد

سال بدی بود اما من و تو بد نبودیم

این یه امتحان بود برامون رد نشدیم

یاد گرفتیم جواب مشت همیشه مشت نیس

زدن و ما باتوم خوردیم و اونا ساندیس

خواستن به لجن بکشن رنگ پیرهنتو

شکستن تنو بستن دهنتو

گفتن به اونچه که نکردی اعتراف کن

مث ندا به عزا میشونیم مادرتو

ما مرز بین مرد و زنو خط زدیم

حتی به عشق مجید(مجید توکلی) روسری سر کردیم

حرفامون روشن بود و گوشاشون کر بود

همه درخت شدیم حکممون تبر بود

کوچه خیابونا همه بوی خون می­داد

جلو چش رستم، سهراب جون می­داد

دستی که قلم داشت و قلم کردن

به اسم خدا کشتن و قلع و قمع کردن

سالی که شیشه نوشابه بو کهریزک می­داد

چقد دلم یه شکم سیر گریه می­خواد

چقد وقتی که داد زدی قبطه خوردم

با تو شکنجه شدم و با تو مُردم

چقد مشت کوبیدم روی میز تحریر

چقد فحش دادم به هرچی تاریخ و تقدیر

دونه دونه شعرام همه رنگ خون داشت

مث یه شاهینی که تو قفس جنون داشت

سال بدی بود اما من و تو بد نبودیم

شکستن مارو ولی ما سرپا موندیم

به سلامتی هرچی سرو سبزه

هستیم سربالا این رمز نبضه-

بودن ماست ،فردا آفتاب درمیاد

منم مث تو مطمئنم این روزا سر میاد

سال بد سال باد سال اشک و خون

سالی که پر از بغضه از فرطه جنون

سال من سال تو سال عشق و غرور 

سال یه دست با رای سبز زیر ساطور