تاریخ دسترسی: 89/08/11
عنوان نامعلوم / شعار
خالق اثر ناشناس
منبع ویکی پدیا

بسیجی واقعی، همت بود و باکری