تاریخ دسترسی: 90/01/04
عنوان حرکت بعدی / کاریکاتور
خالق اثر مانا نیستانی
منبع رادیو زمانه