تاریخ دسترسی: 90/06/17
عنوان نامعلوم / شعار
خالق اثر ناشناس
منبع ویکی پدیا

پول نفت گم شده، خرج بسیجی شده