تاریخ دسترسی: 90/02/05
عنوان نامعلوم / شعار
خالق اثر ناشناس
منبع ویکی پدیا
زندانی سیاسی، آزاد باید گردد