تاریخ دسترسی: 90/10/22
عنوان نامعلوم / شعار
خالق اثر ناشناس
منبع ویکی پدیا

ننگ ما، ننگ ما، رهبر الدنگ ما