تاریخ دسترسی: 89/11/11
عنوان نامعلوم / شعار
خالق اثر ناشناس
منبع ویکی پدیا

هاشمی زنده باد، موسوی پاینده باد