تاریخ دسترسی: 89/11/04
عنوان تیر باران / کاریکاتور
خالق اثر مانا نیستانی
منبع رادیو زمانه