تاریخ دسترسی: 90/09/09
عنوان نامعلوم / شعار
خالق اثر ناشناس
رویداد تظاهرات کشوری در حمایت از قیام مردم مصر و تونس
منبع ویکی پدیا
مبارک، بن علی، نوبتته سید علی