تاریخ دسترسی: 89/09/08
عنوان سیزده به در / کاریکاتور
خالق اثر مانا نیستانی
رویداد سیزده به در
منبع رادیو زمانه