تاریخ دسترسی: 90/04/17
عنوان سرنوشت / موسیقی
خالق اثر گلشیفته فراهانی
منبع نامعلوم