تاریخ دسترسی: 90/10/09
عنوان جنازه دزدی / کاریکاتور
خالق اثر توکا نیستانی
منبع یادآوری