تاریخ دسترسی: 90/02/29
عنوان قرار سبز / رمان
خالق اثر مسیح علی نژاد
منبع نوشته های مسیح علی نژاد

رمان «قرار سبز» به قلم «مسیح علینژاد» را می توان اولین رمانی دانست که مستقیمن به این جنبش می پردازد.

در این کتاب آرزو رضایی خبرنگاری است که در پاریس با دوست خود مهتاب هدایتی زندگی می کند، آرزو در پاریس رشته روزنامه نگاری می خواند و برای پوشش اخبار انتخابات به ایران بر می گردد اما از نزدیک شاهد بحران انتخاباتی و شکل گیری جنبش اعتراضی مردم می شود. این کتاب به زبان فارسی نوشته شده اما در ایران منتشر نخواهد شد. انتشارات گردون (در برلین) این کتاب را منتشر کرده و قرار است که به زبان‌های انگلیسی و آلمانی نیز منتشر شود. طرح روی جلد کتاب به قلم مانا نیستانی است که کارتونهای او بعد از حوادث انتخابات عمدتا به جنبش سبز اختصاص یافته است.

منبع: سی میل