تاریخ دسترسی: 90/04/12
عنوان رفیق / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر ناشناس
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز