تاریخ دسترسی: 89/11/22
عنوان ایران / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر پسر بد
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز