تاریخ دسترسی: 90/10/15
عنوان فلش موب سبز در پاریس / پرفورمنس
خالق اثر ناشناس
منبع یوتیوب