تاریخ دسترسی: 90/09/11
عنوان روبان سبز در پاریس / پرفورمنس
خالق اثر ناشناس
منبع یوتیوب