تاریخ دسترسی: 90/02/08
عنوان ما همه مجید هستیم / پرفورمنس
خالق اثر ناشناس
رویداد روز دانشجو و 16 آذر سبز
منبع یوتیوب