تاریخ دسترسی: 89/09/24
عنوان چیدمان و اجرای سبز در نیویورک / پرفورمنس
خالق اثر ناشناس
منبع یوتیوب