تاریخ دسترسی: 90/04/16
عنوان تصمیم / نماهنگ (موزیک ویدئو)
خالق اثر تارا معتمدی
منبع ویدئوبلاگ جنبش سبز