آثار موجود در این قسمت تنها بخشی از مجموعه ی گسترده ی آثار هنری تولید شده توسط شهروند خبرنگاران، هنرمندان حرفه ای و آماتور است. این مجموعه جدای از آثاری که مستقیما برای حمایت از معترضان ساخته شده اند، آثاری که به قبل از این دوره مربوط بوده و به نحوی مورد استفاده ی هنرمندان سبز قرار گرفته اند را نیز در بر می گیرد. امید است در آینده آثار ارزشمند دیگری به این گنجینه ی هنری آنلاین اضافه شوند. از هرگونه همکاری جهت تکمیل و اصلاح اطلاعات این مجموعه استقبال خواهد شد.

شما می توانید با انتخاب از بین گزینه های زیر، آثار هنری را بر اساس شاخه، نام هنرمند، اصلیت و رویداد مربوطه (در صورت وجود) جستجو کنید.

شاخه خالق اثر اصلیت
رویداد

لطفا کمی صبر کنید...


لطفا کمی صبر کنید...


عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
منبع دموکتاتوری
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
منبع دموکتاتوری
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
منبع دموکتاتوری
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد زنجیره انسانی سبزها در تهران
منبع ایران دخت
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد زنجیره انسانی سبزها در تهران
منبع ایران دخت
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد خاکسپاری سهراب اعرابی
منبع ایرانیان انگلستان
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد خاکسپاری سهراب اعرابی
منبع رادیو آزاد اروپا
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد شهادت امیر جوادی فر در کهریزک
منبع عنکبوت
عنوان نامعلوم / عکس
خالق اثر ناشناس
رویداد شهادت امیر جوادی فر در کهریزک
منبع گوگل پلاس