آثار موجود در این قسمت تنها بخشی از مجموعه ی گسترده ی آثار هنری تولید شده توسط شهروند خبرنگاران، هنرمندان حرفه ای و آماتور است. این مجموعه جدای از آثاری که مستقیما برای حمایت از معترضان ساخته شده اند، آثاری که به قبل از این دوره مربوط بوده و به نحوی مورد استفاده ی هنرمندان سبز قرار گرفته اند را نیز در بر می گیرد. امید است در آینده آثار ارزشمند دیگری به این گنجینه ی هنری آنلاین اضافه شوند. از هرگونه همکاری جهت تکمیل و اصلاح اطلاعات این مجموعه استقبال خواهد شد.

شما می توانید با انتخاب از بین گزینه های زیر، آثار هنری را بر اساس شاخه، نام هنرمند، اصلیت و رویداد مربوطه (در صورت وجود) جستجو کنید.

شاخه خالق اثر اصلیت
رویداد

لطفا کمی صبر کنید...


لطفا کمی صبر کنید...


عنوان امید سبز / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر زابینا اوبرهولتزر و رناتو تگلی
منبع پوسترهای سبز ایران
عنوان ایران سبز / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر سباستیانا کوبیکا
منبع پوسترهای سبز ایران
عنوان ایران / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر شن هاوپنگ
منبع پوسترهای سبز ایران
عنوان رای من کجاست؟ / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر سوشیال دیزاین
منبع پوسترهای سبز ایران
عنوان رای من / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر استفان دسپودو
منبع پوسترهای سبز ایران