07 تیر 88

تجمعات در اطراف مسجد قبای تهران

در پی درگیری های روزهای قبل و ادامه ی موج بازداشت ها، به دعوت خانواده سید محمد بهشتی و سایت‌های طرفدار میرحسین موسوی و به مناسبت سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی، حدود سه‌هزار نفر از هواداران وی در مسجد قبا تجمع کردند. در این روز ترانه موسوی دستگیر شده، تحت شکنجه به او تجاوز شده و پس از کشته شدن جسدش را سوزاندند. در این روز، همچنین، 8 تن از کارمندان ایرانی سفارت انگلستان بازداشت شدند.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید