18 تیر 88

سالگرد واقعه ی کوی دانشگاه

برای این روز که مصادف با سالگرد کشتار هجده تیر بود، انتظار می­رفت تظاهرات بزرگی در تهران اتفاق بیفتد. البته حدود 700 معترض به خیابان ریختند و رو­به­روی دانشگاه تهران شعار «مرگ بر دیکتاتور» سر دادند. تظاهرات دیگری با مشارکت حدود 200 نفر در خیابان ولی­عصر اتفاق افتاد. هر دوی این دو گروه توسط پلیس که از گاز اشک­آور و باتوم استفاده می­کرد پراکنده شدند. البته معترضان دوباره در گروه­های دیگری گرد هم جمع می­شدند.

از آنجایی که قسمت بزرگی از ایران، شامل تهران، درگیر با طوفان شن بود و حتی ادارات و مدارس هم تعطیل بودند، عملیات امنیتی بر ضد معترضان مشکل بود.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید