29 تیر 88

تاسیس پایگاه اینترنتی جنبش راه سبز (جرس)

در چنین روزی پایگاه اینترنتی جنبش راه سبز (جرس) تاسیس شد. جنبش راه سبز (جرس) معتبرترین رسانه اینترنتی جنبش سبز و در کنار وبگاه کلمه از نزدیک ترین سایت‌های خبری به میرحسین موسوی و مهدی کروبی است. این سایت فعالیت خود را اندکی پس از آغاز اعتراضات پس از انتخابات رباست جمهوری در تیر ماه ۱۳۸۸ و چندی پس از آنکه وبگاه موج سبز آزادی با هک شدن مداوم از کار افتاد آغاز کرد. به دلایل امنیتی و جلوگیری از اقدامات دستگاههای امنیتی ایران اسامی هیات تحریریه این سایت رسما اعلام نشده اما محسن کدیور شناخته شده ترین چهره آن است. از مهمترین اخبار ارائه شده توسط این سایت متن متن کامل کیفرخواست دادستان نظامی تهران علیه ۱۲ عامل متهم وقایع بازداشتگاه کهریزک بود.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید


هیچ اثر هنری یافت نشد