18 خرداد 88

زنجیره انسانی سبزها در تهران

حامیان میرحسین موسوی، نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران، روز دوشنبه زنجیره های انسانی در تهران و چندین شهر ایران تشکیل دادند. در تهران این زنجیره انسانی در طول خیابان ۲۵ کلیومتری ولیعصر، طولانی ترین خیابان ایران، تشکیل شد. ابتدای این زنجیره میدان راه آهن در جنوب تهران و انتهای آن میدان تجریش در منطقه شمیرانات در شمال تهران بود. افرادی که در این زنجیره شرکت داشتند، با نمادهای سبز که رنگ ستاد تبلیغاتی آقای موسوی است، حمایت خود را از این نامزد نشان می دادند.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید