01 مهر 88

اعتراض به حضور احمدی نژاد در نیویورک و تظاهرات سبزهای مقیم خارج

با شرکت کردن محمود احمدی نژاد در اجلاس سالانه سازمان ملل در سال ۲۰۰۹، تعداد زیادی از ایرانیان مقیم آمریکا و کانادا و برخی دیگر کشورها در ادامه اعتراضاتی که پس از اعلام نتایج انتخابات به وقوع پیوست اعتراض کردند. این تظاهرات یکی از بزرگترین تظاهرات‌های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور بوده است. تظاهرات کنندگان که همچون معترضین داخلی ایران نمادهای سبز رنگ داشتند با در دست داشتن پلاکاردهای اعتراضی نسبت به محمود احمدی نژاد مخالفت خود را با او ابراز داشتند. آنان تصاویری از ندا آقا سلطان و برخی دیگر از جانباختگان خشونت‌های پس از اعلام نتایج انتخابات را در دست داشتند. این تظاهرات چندین روز طول کشید.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید