23 خرداد 88

اعلام نتیجه انتخابات/ شروع ناآرامی ها در کشور و اولین تظاهرات در اعتراض به نتیجه ی انتخابات

پس از اعلام نتیجه ی انتخابات، اعتراضات مردمی ابتدا در تهران و سپس در دیگر شهرستان ها شکل گرفت. همزمان دیگر نامزدها به نگارش نامه و انجام مصاحبه مدعی تقلب در انتخابات شده و خواستار رسیدگی مقامات عالی رتبه به این موضوع شدند. موج ناباوری نسبت به نتیجه که محمود احمدی نژاد را رئیس جمهور ایران می دانست، تا بدان جا پیش رفت که برخی، از آن با عنوان «کودتا» یاد کردند. از ابتدای شکل گیری اعتراضات نیروهای انتظامی و نظامی همچون بسیج و سپاه به شدت به سرکوب معترضان پرداختند.

نا معلوم

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید