30 خرداد 89

اولین سالگرد شهادت ندا آقاسلطان و اشکان سهرابی

این روز مصادف با اولین سالگرد شهادت شهدای سی ام خرداد، از جمله ندا آقا سلطان و اشکان سهرابی بود. در ایران و در محل دفن این افراد در بهشت زهرا معترضان شاهد حضور سنگین نیروهای انتظامی بودند. ایرانیان مقیم کشورهای دیگر در این روز گرد هم آمدند و به یاد قربانیان شمع روشن کردند.

نا معلوم

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید