24 اسفند 89

سومین سه شنبه اعتراض (چهارشنبه سوری)

سومین سه­شنبه­ی اعتراض مصادف با مراسم چهارشنبه­سوری بود. همانند سه­شنبه­های اعتراض دیگر، در این روز درگیری­های زیادی بین مردم و نیروهای نظامی گزارش شد.

نا معلوم

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید