22 خرداد 90

دومین سالگرد شکل گیری جنبش سبز/ راهپیمایی سکوت جنبش سبز

پیش از رسیدن به این روز، نمایندگان جنبش سبز فراخوانی را به منظور یادآوری رای مردم، که مخالفان می­گویند به صورت عمده­ای به نفع احمدی­نژاد برگردانده شده، منتشر کردند. وبسایت­های مخالف و شاهدان عینی از دستگیرشدن ده­ها تن، در حالی که در پایتخت مشغول راهپیمایی سکوت بوده­اند خبر دادند.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید