درباره ما

مدیریت پروژه: امین انصاری

وبسایت «هنر سبزها» بخشی از یک پروژه ی پژوهشی است. هدف این پایگاه اطلاعاتی جمع آوری و نمایش آثار هنری مربوط به «جنبش سبز ایران» است، که خود مورد مطالعاتی جدیدی در تاریخ هنر اعتراضی به شمار می رود.

این وبسایت غیرتجاری بوده و هیچ گونه وابستگی و ارتباطی با دولت ها، احزاب سیاسی یا سازمان های لابی گر ندارد.

حضور اثر یک هنرمند در این مجموعه نشان دهنده ی تائید شدن کلیت این پژوهش از سمت او نیست.

تمامی اطلاعات موجود در این پایگاه، از محیط اینترنت بازیابی شده و هیچ شخصیت حقیقی یا حقوقی از ایران در ارسال یا جمع آوری آنها دخیل نبوده است.

بازدیدکنندگان، در صورت استفاده از گوگل کروم، تجربه ی بصری کاملی از وبسایت خواهند داشت.

 

هشدار در مورد محتوا:

برخی از تصاویر و ویدئوهای موجود در این وبسایت ممکن است برای مخاطبین آزاردهنده باشند.

برخی از محتویات این وبسایت برای کودکان مناسب نیستند.

 

پروژه های همکار:

 

پوسترهای سبز ایران

در تاریخ 92/03/19 و با هدف تکمیل اطلاعات مربوط به بخش «پوستر و تصویرسازی»، این پروژه تحت یک تفاهمنامه ی جامع، همکاری خود را با «هنر سبزها» آغاز کرد.

 

عمار

در راستای ارتباطات برقرار شده با مخاطبین این وبسایت، یک پژوهش گر مستقل به یاری «هنر سبزها» آمد تا تحت عنوان پروژه ی «عمار» اطلاعات و آثار هنری مربوط به بخش «هنر ضدجنبش» را تکمیل کند.