تاریخ دسترسی: //
عنوان نامعلوم / پوستر و تصویرسازی
خالق اثر نامعلوم
رویداد تجمعات در اطراف مسجد قبای تهران
منبع ایران نیوز