تاریخ دسترسی: 90/02/22
عنوان نوروز / نقاشی دیجیتال
خالق اثر سهیل توکلی
رویداد سال نو ایرانی
منبع یوتیوب