تاریخ دسترسی: 89/10/02
عنوان من اعتراف می کنم / ترانه
خالق اثر سندرم
منبع ترانه های سبز

من اعتراف می­کنم به قتل حمل اسلحه

به ارتباط اجنبی به سازش و مسامحه

من اعتراف می­کنم به ننگ سرسپردگی

به اغتشاش مفسده به شرب خمر و هرزه گی

من اعتراف می­کنم به انقلاب مخملی

به کودتای موسوی علیه بیت رهبری

من اعتراف می­کنم که خاتمی منافق است

و شیخ هم طبیعتا خراب کار و فاسق است

من اعتراف می­کنم به صاف­بودن زمین

به روز بودن شب و یسار بودن یمین

من اعتراف می­کنم که جان نثار رهبرم

که قتل این همه جوان نبوده کار رهبرم

من اعتراف می­کنم که شب سپید بود ومن

اگر سیاه دیدمش خطای دید بود و من

من اعتراف می­کنم که اشتباه کرده­ام

وعمر خویش بی­جهت چنین تباه کرده­ام

من اعتراف می­کنم تعفن لباس من

ز کار خویش بوده من خودم خراب کرده­ام

فقط مرا تمیز کن، مجال یک وضو بده

من اعتراف می­کنم هوای آب کرده­ام

من اعتراف می­کنم نه بطری و نه کابل بود

نه سقف بود و پنکه و نه پیچش طناب بود

من اعتراف می­کنم که قرص­ها توهم است

فرد خائنی چو من نه لایق ترحم است

من اعتراف می­کنم فقط کمی امان بده

به دوستان گشنه­ام فقط یه تکه نان بده

من اعتراف می­کنم تو رو خدا دگر نزن

چه کار کرده مادرم؟ چه کار کرده پیرزن

من اعتراف می­کنم، من اعتراف می­کنم