تاریخ دسترسی: 89/12/08
عنوان یک یاحسین تا میرحسین / ترانه
خالق اثر آریا آرام نژاد
رویداد قبل از انتخابات
منبع ترانه های سبز

تک­تک رای­های سبز ما می­تونه باشه واسه فردا شروع

پس تو هم پاشو با من به عشق ایران از ته دلت یه یا علی بگو

یه یاحسین مونده تا میرحسین , نده دل به سکوت کلاغ­های سیاه

دستاتو بذار توی دستای من تا نشه فردای ایران من و تو باز تباه

آره یه یاحسین مونده تا میرحسین