22 تیر 88

خاکسپاری سهراب اعرابی

سهراب اعرابی یک دانشجوی 19 ساله­ی دموکراسی­خواه ایرانی بود که مرگش او را تبدیل به نمادی برای مبارزات در دوره­ی ناآرامی­های پس از انتخابات سال 1388 کرد. سهراب در تاریخ 25 خرداد ناپدید شد. مورد او توجه رسانه­ای زیادی را به خود جلب کرد. اگرچه دادستان سعید مرتضوی قول داده بود که او را آزاد کند، تقریبا یک ماه بعد، پس از پیگیری خانواده و دوستان، معلوم شد که سهراب بر اثر شلیک شات­گان به قلبش کشته شده است. برخی منابع، دو گلوله را ذکر کرده­اند؛ یکی در سر و دیگری زیر قلب. دادگستری جسد این قربانی را به خانواده­اش تحویل داد.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید