31 تیر 88

آغاز اعتصاب غذای سه روزه ی ایرانیان در مقابل سازمان ملل و شهرهای مختلف جهان

اعتصاب غذای سه روزه‌ در برابر مقر سازمان ملل برای دفاع از جنبش سبز مردم ایران آغاز شد. شخصیت‌های آکادمیک، سیاسی، مدنی و هنری حاضر در این اعتصاب، برای ابراز همدردی با رنج‌ دستگیرشدگان، تنها چای و آب خواهند خورد.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید