02 مرداد 88

خاکسپاری اولین شهید بازداشتگاه کهریزک محسن روح الامینی

محسن روح‌الامینی نجف‌آبادی یکی از کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات ریاست‌جمهوری دورهٔ دهم است. وی پس از دستگیری در جریان تظاهرات جنبش سبز در ۱۸ تیر ۱۳۸۸، به بازداشت‌گاه کهریزک منتقل شد. او، چند روز بعد، در مسیر انتقال به زندان اوین به دلیل شرایط بد جسمانی ناشی از استرس‌های فیزیکی، شرایط بد نگهداری، ضربات متعدد و نیز اصابت جسم سخت به بیمارستان منتقل شده و در ۲۵ تیر جان سپرد و در ۱ مرداد جنازه‌اش به خانواده‌اش تحویل داده شد.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید