22 خرداد 88

برگزاری انتخابات ریاست جمهوری

انتخابات دور دهم ریاست جمهوری ایران با حضور چهار نامزد، محسن رضایی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمود احمدی نژاد (رئیس جمهور وقت) در این روز برگزار شد. شرایط خاص اجتماعی و سیاسی پیش بینی نتیجه ی انتخابات را مشکل کرده بود. پس از اعلام نتایج و اعلام برنده شدن محمود احمدی نژاد گروه های رقیب و به خصوص حامیان میرحسین موسوی دولت را به تقلب در انتخابات متهم کردند.

نا معلوم

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید