13 مهر 88

صدور اولین حکم اعدام برای متهمان حوادث اخیر (حکم علی زمانی)

در این روز، محمدرضا علی زمانی از بند ۲۰۹ زندان اوین به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران منتقل شده و در آن‌جا حکم اعدام توسط «قاضی صلواتی»، که رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران است، به وی ابلاغ شد و متعاقبا وی در تاریخ هشتم بهمن اعدام شد.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید


هیچ اثر هنری یافت نشد