06 دی 88

عاشورای خونین

این روز مصادف با روز عاشورا بود که در تقویم شیعه روز به شهادت رسیدن امام حسین است. اعتراضات عمده وقتی اتفاق افتاد که صدهاهزار تن از مخالفان دولت در تهران و دیگر شهرها دست به تظاهرات زدند. پلیس رو به معترضان آتش گشود و از گاز اشک­آور استفاده کرد. تلویزیون دولتی از کشته­شدن 15 نفر در این روز خبر داد. هرچند که مقامات دولتی تعداد کشته­شدگان را 8 نفر اعلام کردند، با این حال، این روز مرگ­بارترین روز از زمان آغاز اعتراضات در خرداد ماه بود. در میان کشته­شدگان سید علی موسوی، خواهرزاده­ی میرحسین موسوی نیز وجود داشت. در این روز دست­کم 300 نفر دستگیر شدند. شبکه­ی بی­بی­سی این روز را «خشونت­بارترین روز از زمان انتخابات خرداد ماه» خواند.

منبع

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید