24 خرداد 88

جشن پیروزی احمدی نژاد و خطاب کردن مردم با عنوان «خس و خاشاک»/ آغازجنبش شبانه ی شعارالله اکبر

پس از اعلام نتیجه ی انتخابات، ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد جشنی را در میدان ولیعصر تهران برگزار کرد. این جشن که رسانه ی حکومتی فارس از آن به عنوان «جشن بزرگ مردم تهران براي پيروزي احمدي نژاد» یاد کرد، و با حضور طرفداران و سخنرانی او به عنوان رئیس جمهور آینده برگزار شد. جدای از همه ی حرف های تحریک کننده ای که در این مراسم از زبان احمدی نژاد مطرح شد، خطاب کردن معرضان با عنوان «خس و خاشاک» به یکی از فراموشنشدنی ترین اظهارات وی تبدیل شد. هنرمندان و منتقدان بارها از این مسئله به عنوان دستمایه ی تولید آثار هنری و وارد کردن نقد به وی استفاده کردند.

نا معلوم

...لطفا کمی صبر کنید


...لطفا کمی صبر کنید